maxhealth сайт за здраве
maxhealth bg

MAXHEALTH – пътят към здравословен начин на живот и превенция на здравето

Какво е МАКСХЕЛТ?

А що е то здраве и здравословен начин на живот?

Благосъстояние?

Какво даваме ние, какво искате Вие?

Вече не е нужно да стоите на тъмно относно пътищата, които сте избрали в живота си или решенията, които сте взели, добри или лоши. Ние ще Ви помогнем да разберете какво ви кара „да страдате“ не само на молекулярно ниво, но и да направите микро и макро корекции, за да се приведете постепенно в съответствие с Вашия истински потенциал.

Да преминете към изцяло ново ниво на битие, мислене и функциониране, да придобиете дългосрочни здравословни навици. Постепенно, но сигурно ще Ви преведем през процеса на откриване, анализ и проектиране на протокол за оптимално психо-физическо здраве и здравословен начин на живот.

Как ще се случи това и възможна ли е превенция на здравето?

Началото на процесът поставя персонализирано, изчерпателно изложение, посочващо основните препятствия във Вашето тяло и не само…

Основни области: 

 • Старост и дълголетие
 • Здравословен начин на живот
 • Имунен отговор
 • Ендокринно здраве
 • Функция на невротрансмитери
 • Сърдечно-съдова система
 • Храносмилателна и отделителна система
 • Циркаден ритъм
 • Метилиране
 • Детоксикационни пътища
 • Митохондриално здраве
 • И други…

След това ще преминем към изчерпателен анализ на Вашата медицинска история, включително всички съществуващи тестове и изследвания, които сте провели. Ще обърнем изключително голямо внимание на Вашите навици, както и на историята на физическото и психичното здраве на Вас и Вашето семейство. В този ред на мисли, редно е още сега да споменем, че не сме по съчиненията на тема „индивидуални хранителни режими“.

Ще анализираме трудностите, които може да сте срещали през целия си живот, и всякакви повтарящи се симптоми или проблеми, които са се оказали предизвикателни за Вашите доставчици на здравни услуги.

Целта е да установим Вашата „базова линия“ за оптимално здраве. Вашата диета, начин на живот, прием на добавки, взаимоотношения, модели на работа/сън и цялостните психологически адаптации към живота ще бъдат под безкомпромисната лупа на Maxhealth.

Всички потенциални области за подобрение и оптимизация ще бъдат идентифицирани и в крайна сметка ще бъдат включени в пълен протокол за психо-физическа трансформация.

Част от областите, на които обръщаме внимание са: 

 • Оптимизиране на теглото
 • Автоимунни нарушения
 • Зависимост от алкохол, никотин и наркотици
 • Ментална слабост и когнитивен упадък
 • Хронична умора и ниска енергия
 • Оптимизация на цикъла на заспиване
 • Цялостна детоксикация
 • Превенция на здравето
 • Персонализирани диетични протоколи
 • Проблеми с червата (СРЧ, ГЕРБ, дисбактериоза)
 • Функция на щитовидната и надбъбречната жлеза
 • Сърдечно-съдово здраве
 • Оптимизация на хормоните
 • Стратегии за справяне с алергии
 • Възпаления
 • Намаляване / елиминиране на болката по естествен път
 • Управление на стреса

След като бъде поставена базовата линия за Вашето оптимално здраве и резултатите постепенно се реализират, ние ще започнем радикалното подобряване на Вашето тяло и ум, за да отговорят на по-високите нужди на битието, мисленето и функционирането.

На този етап ще сравним физическите и когнитивните Ви резултати и ще работим за изрично определяне на Вашите силни и слаби страни. Ще проведем експерименти и разнообразни тестове, за да разкриете възможности за психо-физическо усъвършенстване.

Готови ли сте?

А ето някои от резултатите, които дава нашата методика:

 • Биологично обръщане на възрастта (хормони, либидо, мотивация, енергия)
 • Укрепване на паметта (работна, краткосрочна и дългосрочна)
 • Лево-мозъчен/дясно-мозъчен баланс и интеграция
 • Подобрени двигателни умения и спортни резултати
 • Бързо четене и ускорена обработка на информацията
 • Разширени техники за разрешаване на проблеми
 • Развитие на интуиция и съпричастност
 • Моделиране на мозъка с усъвършенствана медитация
 • Генериране и разработване на идеи
 • Радикално подобряване на творческия потенциал и вдъхновение
 • Ускорено усвояване на езици
 • Развитие на висши художествени способности (живопис, музика)

След като постигнете оптимално здраве и благополучие, определите конкретни цели за живота и работата си и се справите с всички пропуски във физическите, психологическите и когнитивните модели, ние ще се впуснем в най-вълнуващата част от „програмата“.

Разработвайки усъвършенствани протоколи за радикално укрепване на тялото и ума и създаване на план за активно участие в обществото, не като паразит, а творяща, възвишена личност…

Бъдещето е сега! Бъди МАКСХЕЛТ!

MaxHealth since 2010 - Powered by Nature