Ден: 17.02.2017

Цел,Задачи и Средства

За тези от Вас, които не са чували, гореспоменатия алгоритъм от действия, това е последователността, при която се изготвят един рехабилитационенно-възстановителен, тренировъчен и т.н. план (Забележете, че поставям рехабилитационния и тренировъчния план – един до друг ). На първи поглед, това е толкова логично, че не заслужава даже да се споменава, затова повечето от нас автоматично го поставят в графата: 

„ Е, много ясно, че е така ”… ” Е да, де да…”..” Ааа, това ли,да бе знам ” и т.н. Прочетете повече