Хранителен режим

Що е то режим?

Установен ред.

В контекста на начинанието е определен начин на живот, препоръчан от лекар. Никъде не се уточнява какъв е фундамента, върху който се работи. Няма равен старт. Индивидуалността е отличителност. С какво се отличаваш ти? Искаш ли да се разграничиш от масата или ти е удобно в зоната на комфорт? Няма лошо, тя затова е там – за онези, търсещи практичното.

В този ред на мисли, редно е още сега да споменем, че не съчиняваме „индивидуални хранителни режими“, изготвени предварително в няколко броя, препращани по усмотрение. Всеки има своите схващания, но ние не попадаме в общата рамка.

Хранителният режим, който ще получите няма да изобилства от броене на калории, извара, пилешко филе с краставици и салата за вечеря. Ще е щедър обаче на изначално изграждане на правилните хранителни навици спрямо предварителни тестове, синхронизация с функциите на организма и природните принципи, индивидуализация спрямо генетични предпоставки.

Началото поставяме с вземането на решение за преобразяване в най-добрата версия на себе си. Не в снимки преди и след…

След ще има, но от преди няма да остане и следа. Какво мислиш?

MaxHealth since 2010 - Powered by Nature