Индивидуални програми

ИНДВИДУАЛНИ ПРОГРАМИ

Във времена на динамична пазарна икономика конвекционалната медицина все повече се отдалечава от принципите на основоположника. Здравето на човека придобива все по-комерсиално значение...
Ние смятаме, че лекарят на бъдещето трябва да е учител - показващ правилните пътища за самолечение,здраве и дълголетие.

Защо индивидуални?

В наши дни на пациента не се гледа като на болен човек, а по-скоро като на клиент.
Болестта се разглежда като симптом(и). С напредването и усъвършенстването на съвременната медицина, броят на болните хора по света вместо да намалява, нараства!
Изготвянето на хранителна или тренировъчна програма, било то и за фитнес ентусиаст, не може да се прави само на база ръст, телесна маса, навици и "цели" попълнени в табличка. Пример - човек много обича да яде хляб, следователно в менюто му задължително трябва да присъства, било то и като "чийт". Ние не работим точно така. Подобно е и с тренировките - ако у човека няма създадени елементарни двигателни навици, то без среща на живо е невъзможно изготвянето на тренировъчна програма. Съставянето и онлайн, и от разстояние може да задълбочи вече съществуващ погрешно заучен двигателен модел, дисбаланс или травма.

Програми...
Лечебни -> Рехабилитационно-оздравителни -> Хранителни -> Тренировъчни

Какво включва програмата за Лечение?

- снемане на анамнеза
- физикален преглед и текущо състояние
- кръвни изследвания
- оценка на активност/заседналост, навици и спортно минало
- анализ на работната и домашна среда
- психо-соматични фактори
- натурални методи, хомеопатия или хранителни добавки
Последваща рехабилитационно-оздравителна програма*:
- функционална оценка на движението
- неврологичен статус
- кинезитерапия
- повторни кръвни изследвания
Спрямо тази информация може да се обсъжда и изготвянето на специфична хранителна или тренировъчна програма.
По отношение на храната разглеждаме следните вариабилности:
- алергии, непоносимости или чувствителност
- генетични предпоставки
- биологична възраст**
- качество и произход на храната
- начин на приготвяне
- вкус и естетическа наслада

Когато клиентът няма необходимост от лечение, а просто иска да повиши своя "тонус" или общото си здравословно състояние, то спрямо индивидуалните "цели->задачи->средства", изготвяме спортно-тренировъчна програма.
Това е много накратко за нашата система на работа. Ако сме успели да привлечем вниманието Ви, а дори и да не сме, свържете се с нас. Вие сте Уникални!