За корпоративни клиенти

Основно услугите насочени към бизнеса, условно разделяме в две категории:

  1. Замерване на различни фактори на средата и влиянието им върху работния процес, работоспособността и ефективността.
  2. Извършваме 6-месечни и годишни медицински прегледи, кръвни и други изследвания на служителите, както и назначаваме терапии при нужда.

Всички гореизброени дейности не прекъсват работния процес, а наблюдавайки го, даваме насоки за подобрения, които да повлияят позитивно както на бизнеса като цяло, така и на служителите индивидуално.

При необходимост, помагаме при оборудването на офис (работна станция) – избор на най-адекватна и безопасна техника, избор на осветителни тела и средства за комуникация, способи за минимизиране на вредните въздействия от технологиите. Споменатите услуги могат да бъдат предоставени както еднократно, така и в продължение на 1 година или повече, в зависимост от крайната цел на партньорството.

Ако държите на вашите служители – на тяхното здраве и благополучие, което непременно ще резултира в бизнес показателите, то тази услуга е именно за вас, в помощ на българския бизнес!

Що се отнася до хранителните добавки, които предлагаме, ние поддържаме връзки само със строго избрани производители, които проверяваме лично и гарантираме постоянни доставки на висококачествени продукти. MaxHealth следи отблизо всички системи за опаковане, съхранение и транспортиране от производителя до вас.

Всеки продукт е тестван в сертифицирана лаборатория и идва до нас с подробна информация, отнасяща се до съответните фармакопея, алергени, базови суровини, отглеждане на ГМО, вегетариански и вегански статус, облъчване и микробиологично замърсяване , остатъци от пестициди, тежки метали, с данни за безопасност / COSSH данни и производствен процес (където е приложимо).

MaxHealth непрекъснато полага усилия за подобряване на качеството на нашите продукти, затова всички те са тествани срещу МОК и WADA списъци на забранените вещества!

Нашата цел обединява стремежа както за усъвършенстване и усъвременяване на българския бизнес и повишаване на неговата конкурентност на световния пазар, така и за подобряване здравето на икономически активните хора, които са гръбнака на обществото.

Ако сме привлекли вашето внимание, държите на високо ниво на изпълнение и професионализъм, то непременно се свържете с нас за подробности!

Бъдете MaxHealth!

MaxHealth since 2010 - Powered by Nature